การศึกษาความเข้าใจเรื่องอภัยทานในพระพุทธศาสนาของนักเรียนอาชีวศึกษา = A study of the understanding in forgiveness in Buddhism of vocational students /

ผู้แต่ง
ไตรรัตน์ ธนะประกอบกรณ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.34 ต963ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 85 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.