พระพุทธศาสนากับสังคมไทย /

ผู้แต่ง
ทินพันธุ์ นาคะตะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3013 ท449พ 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สหายบล็อกและการพิมพ์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
176 หน้า