ศักยภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร = Management Proficiency in Saingam Tambol Adnimistratin Organization, Kamphaengphet /

ผู้แต่ง
พรทิพย์ ทั่งทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1