การประยุกต์ใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 ในการดำเนินชีวิตของบุคลากรโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี = The application of Ditthadhammikattha principles in living lives of personnel, Phayathai Siracha Hospital, Siracha District, Chonburi Province /

ผู้แต่ง
ณีรนุช เจริญเดชธนกิจ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.304 ณ-ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ท) 186 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.