ข้อมูลประวัติศาสตร์การเมืองไทย /

ผู้แต่ง
นคร พจนวรพงษ์
Corporate Author
อุกฤษ พจนวรพงษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
320.09593 น114ข 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
195 หน้า