การปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 ของประชาชนชุมชนบ้านชากยายจีน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี = Living a life according to Pancasila of people in Chackyaijean connunity, Siracha District, Chonburi Province /

ผู้แต่ง
สุเทพ ประสพพานิช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.35 ส781ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ธ) 156 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.