ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อวัดพุทธธรรมรังษี ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = People's Satisfation towards Wat Ruddhadhamma-Rangsi, Lantakfa Sub-District, Nakhonchaisi District, Nakhonpathom Province /

ผู้แต่ง
พระครูสิริชัยรังสี (ประยุทธ สมฺปยุตฺโต/ทองละมูล)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.34 ส-ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 130 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.