การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี = The evaluation of students' Buddhist moral promotion project of Wat Ningbondaeng School, Banbueng District, Chonburi Province /

ผู้แต่ง
พลธาวิน วัชรทรธำรงค์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 370.114 พ436ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 167 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.