ศึกษาเปรียบเทียบลักธิปฏิบัตินิยมของวิลเลียม เจมส์กับแนวคิดพุทธปรัชญาเถรวาท = A comparative study of the pragmatism of William James and the concept to Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
ศราวุธ ศรีภิรมย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ศ169ศ 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 125 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.