การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างระหว่างภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ = A comparative study of the structures of Pali and English Languages /

ผู้แต่ง
นเรศ สุรสิทธิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 407 น266ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 215 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.