การศึกษาเชิงเปรียบเทียบญาณวิทยาในปรัชญาฮินดูกับพุทธปรัชญาเถรวาท = A Comparative Study of Epistemology in philosophy of Hinduism and Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระสุริยา จิรธมฺโม (ธรรมรักษา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 290 ส863ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 115 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.