Excel 2000 ฉบับประยุกต์ /

ผู้แต่ง
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1