ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = School Children's Opinions Towards Teaching and Learning Management of Arts Sub-District, Chiang Mai Kindergarten School, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ประชา รุ่งศิริ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.1 ป231ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ 138 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.