ยุทธศาสตร์การบริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ = Administration strategies of Mahamakhut Buddhist University Kalasin College

ผู้แต่ง
พระปริยัติสารเวที
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1