การนำหลักไตรสิกขามาใช้ในการดำเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = An Application of the Principle of Three Studies to the Conduct of Life ammong Students of Mahamakut Buddhist University, Songkhla Educational Center /

ผู้แต่ง
วรีวัลย์ ชาญวิทยสกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ว-ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 117 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.