เปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว /

ผู้แต่ง
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1