พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเทศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว /

ผู้แต่ง
สุจิตรา สันธนาภรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : จันวาณิชย์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1