วันนี้ในอดีต : ประมวลเหตุการณ์และเรื่องราวน่ารู้ในอดีตทั้งไทยและต่างประเทศ /

ผู้แต่ง
ทรงวิทย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : [ม.ป.พ.],
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1