การนำหลักจริยธรรมไปใช้ในการสอนของครูสังกัดกลุ่มเครือข่ายพรหมโลก-ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Moral Principles to the Teachers' Instruction of Promlok-Thornhong Education Cluster, Promkiree District Nakonsithammarat Province /

ผู้แต่ง
วรรณา นุราช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ว267ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 137 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.