แรงจูงใจและความต้องการสวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (สังกัดกลุ่มที่ 3) = Motivation and Welfare Needs of Personnel of Phra Pariyattitham Schools, General Education Division (Group 3X) /

ผู้แต่ง
พระธนธร คุณาราโม (อยู่สุข)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 361.65 ธ131ร 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(1-7) 103 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.