สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 เล่ม 2 /

Corporate Author
กรมศิลปากร สำนักหอจอหมาเหตุแห่งชาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1