จดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30922 จ131 2554
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
388, [2] หน้า : ภาพประกอบ + คอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น