บันทึกเหตุการณ์สำคัญพุทธศักราช 2544

Corporate Author
กรมศิลปากร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 959.384 ศ528บ 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
196 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.