จดหมายเหตุงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธการพิมพ์, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1