วิเคราะห์งานเขียนของอาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ /

ผู้แต่ง
วิทยากร เชียงกูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1