เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์ /

ผู้แต่ง
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 923.1 ก398ค 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วงศ์จร, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
178 หน้า : ภาพประกอบ