วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดตราด /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการฯ, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1