วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสกลนคร /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 306.09593 ว394 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการฯ, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
265 หน้้า : ภาพสีประกอบ ; 31 ซม.