พระพุทธศาสนากับคนไทย /

ผู้แต่ง
ฟื้น ดอกบัว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3144 ฟ471พ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
320 หน้า