นบพระภูมิบาลบุญดิเรก : ลิลิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1