ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน /

Corporate Author
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1