ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน /

Corporate Author
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 782.42 ส691ด 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
248 หน้า : ภาพประกอบสี