หลวงปู่เล่าให้ฟัง /

ผู้แต่ง
พระธรรมวราจารย์ (แบน อุปกลิ่น)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30922 พ336ห 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
400 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.