ครูภาษาไทยของแผ่นดิน : พระอัจฉริยะภาพทางภาษาไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /

ผู้แต่ง
สุชาติ พงษ์พานิช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.1 ส761ค 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
191 หน้า : ภาพประกอบ