พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับรัฐสภา /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เจฟิล์มโปรเซส, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1