พระพุทธเจ้า เอกบุรุษผู้งามพร้อม /

ผู้แต่ง
อุทัย บุญเย็น
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3092 อ819พ 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
61 หน้า : ภาพสีประกอบ