เล่าขานตำนานใต้ /

ผู้แต่ง
ศรีศักร วัลลิโภดม
Corporate Author
อุดม ปัตนวงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1