พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาการเกษตรไทย /

Corporate Author
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 923.1593 ก-พ 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
245 หน้า : ภาพประกอบสี