รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง รูปแบบ ยุทธศาสตร์และแนวทางการบูรณาการการศาสนากับการศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีการจัดการศึกษาในระบบ /

ผู้แต่ง
สุภาพร มากแจ้ง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.37 ส838ร 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
197 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.