รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง รูปแบบ ยุทธศาสตร์และแนวทางการบูรณาการการศึกษากับการศาสนา : กรณีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ผู้แต่ง
ชุติมา สัจจานันท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.37 ช617ร 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
139 หน้า : ตารางประกอบ