100 คำอธิษฐานจากพระไตรปิฎก

ผู้แต่ง
พระครูสิริธรรมาภิรัต
Corporate Author
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช, 2555