รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี วัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี /

ผู้แต่ง
ศิริพร แย้มนิล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.366 ศ463ร 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
179 หน้า : ตารางประกอบ