รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี /

ผู้แต่ง
ศรินทิพย์ สถีรศิลปิน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.366 ศ174ร 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
144 หน้า : ตารางประกอบ