รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรู กรุงเทพฯ /

ผู้แต่ง
ปกรณ์ สิงห์สุริยา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1