ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการเครื่องจักรกล /

ผู้แต่ง
บรรจง วรรธนะพงษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 923.1593 บ145ป 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : [ม.ป.พ.], 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
180 หน้า : ภาพประกอบสี