อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย /

ผู้แต่ง
ประเวศ วะสี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน, 2557