จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ = All for Education /

ผู้แต่ง
ไกรยส ภัทราวาท
Corporate Author
ทรงพล เจตนาวณิชย์, เจือจันทร์ จงสถิตอยู่
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1