สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการ อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย (6-8 พฤษภาคม 2557) /

ผู้แต่ง
อภิญญา ตันทวีวงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1