สร้างสัมมาชีพเพื่อสังคมทั้งมวล = Education for All /

ผู้แต่ง
จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
370.1 จ678ส 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
56 หน้า : ตารางประกอบ, แผนภูมิประกอบ