ปลุกโลกการสอนให้มีชีวิตสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษใหม่ /

ผู้แต่ง
ทิศนา แขมมณี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1