กิน อยู่ อย่างไทย /

ผู้แต่ง
กาญจนา โอษฐยิ้มพราย
Corporate Author
อลงกรณ์ จันทร์สุข
ภาษา
Thai
เลขเรียก
390.09593 ก425ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
152 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม. + CD/1